economieTips

De gebouwde omgeving duurzamer maken, hoe kan dat?

Er zijn in Nederland verschillende obstakels die we moeten zien te overwinnen wanneer de vooropgestelde klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving willen kunnen behalen. Onze overheid heeft als doel vooropgesteld om ervoor te zorgen dat deze omgeving volledig energieneutraal wordt en dat tegen het jaar 2050. Verschillende acties die we kunnen ondernemen kunnen daar een zeer belangrijke bijdrage aan leveren. Ben jij benieuwd waar het dan precies over gaat? Dan is het zeker de moeite waard om de inhoud van dit blogartikel door te nemen.

Welk probleem stelt er zich binnen de gebouwde omgeving?

Zoals al aangegeven in de inleiding van deze pagina geldt voor de gebouwde omgeving dat ze geconfronteerd wordt met een aanzienlijk energieverbruik. Maar liefst 40 procent van het volledige energieverbruik is afkomstig uit deze omgeving. Het is hoofdzakelijk het gebouwgebonden energieverbruik dat daarvoor verantwoordelijk is. Dit verbruik wordt veroorzaakt door:

  • De verwarming;
  • Het warme water;
  • De installaties in het gebouw;

Om over een energieneutraal karakter te kunnen beschikken moet het verbruik gecompenseerd worden door hernieuwbaar opgewekte energie. Daarmee is ze namelijk CO2-neutraal. Het duurzamer maken van de gebouwde omgeving is mogelijk door te kiezen voor de realisatie van energiepositieve gebouwen. Het betreft hier gebouwen die in staat zijn om zelf energie te produceren en op die manier het eigen gebouw gebonden energieverbruik kunnen compenseren.

Het gebruik van duurzame (biobased) bouwmaterialen

Dat het een behoorlijke uitdaging zal worden om de klimaatdoelstellingen voor een duurzame gebouwde omgeving te kunnen halen staat vast. Eén van de oplossingen die hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren is het gebruik van biobased bouwmaterialen en systemen. Voor deze materialen geldt dat ze hun oorsprong vinden in de natuur. Voor al deze materialen geldt dat ze in de basis zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Voorbeelden van dergelijke grondstoffen zijn bijvoorbeeld hout, vlas en stro.

Voor deze materialen geldt dat ze op termijn terug kunnen groeien en vervolgens opnieuw gebruikt kunnen worden in hun oorspronkelijke vorm. Dit gezegd hebbende zijn ze ook recyclebaar om een ander doel te dienen of zijn ze composteerbaar. Omwille van het feit dat veel populaire bouwmaterialen over een eindig karakter beschikken kunnen de oneindige, biobased bouwmaterialen voor de gebouwde omgeving een belangrijke meerwaarde met zich meebrengen.

De integratie van houten gebouwen in de gebouwde omgeving

Er kan worden vastgesteld dat er in de gebouwde omgeving tegenwoordig steeds vaker gebruik wordt gemaakt van biobased materialen. Dit ter vervanging van meer traditionele bouwmaterialen zoals met name staal en beton. Een belangrijke reden die aan de basis ligt voor deze keuze is de komst van dragende elementen. Een voorbeeld hiervan is cross laminated timber. Deze heeft ervoor gezorgd dat er een belangrijke ontwikkeling is ontstaan in een markt welke zich tot dusver hoofdzakelijk richtte op houtskeletbouw evenals kozijnen, deuren en daken.

Ondanks het feit dat het gebruik van biobased bouwmaterialen voor de gebouwde omgeving duidelijk een belangrijke meerwaarde kan betekenen bestaat er nog veel onzekerheid bij de marktpartijen. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat investeringen achterblijven. Omwille van deze reden gaat TNO samen met haar partner onderzoek doen naar de optimalisatie van bouwelementen voor gebouwen die gedeeltelijk of volledig uit hout zijn vervaardigd.

Geef een reactie