Mannen

Een bootverzekering: wettelijke verplichting of niet?

Er zijn in Nederland een aantal wettelijke verplichtingen waar je rekening mee moet houden. Eén van deze verplichtingen heeft uiteraard te maken met het feit dat je een auto moet laten verzekeren wanneer deze in het verkeer wordt gebracht. Een vraag die door heel wat mensen wordt gesteld is of er ook sprake is van een wettelijke verplichting voor het verzekeren van een boot of niet. Een dergelijke wettelijke verplichting geldt op moment van schrijven in Nederland nog niet. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat in andere (Europese) landen houder zijn van een bootverzekering wel is verplicht. Alles wat je hierover moet weten laten we je zeer graag hieronder ontdekken!

Een bootverzekering hoef je dus niet verplicht af te sluiten?

Op het moment van schrijven is het in Nederland inderdaad geen vereiste om een bootverzekering af te sluiten. Zou je dat wel graag willen doen? Dan is dat uiteraard mogelijk. Je kan op dit vlak veelal een keuze maken uit drie verschillende soorten verzekeringen. De WA-verzekering is zoals ook het geval is bij de autoverzekering de meest beknopte verzekering. Hiervoor geldt dat ze alleen maar de schade dekt aan derden. Voor de WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekeringen geldt dat ze een stuk uitgebreider zijn. Let wel goed op, het spreekt voor zich dat er onderling tussen de verschillende bootverzekeringen sprake kan zijn van een behoorlijk verschil in te betalen premie.

Geldt dat ook voor andere (Europese) landen?

Het niet bestaan van een wettelijke verplichting voor de bootverzekering in Nederland hoeft in de praktijk zeker niet te betekenen dat er ook in andere landen geen sprake van is, integendeel. Je hoeft in de praktijk zelfs helemaal niet ver te zoeken om een (Europees) land te vinden waar een dergelijke verplichting wel van toepassing is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan landen als:

  • Italië;
  • Spanje;
  • Kroatië;
  • Griekenland;

Voor alle vier de hierboven aangegeven landen geldt dat ze wel degelijk beschikken over een verplichting voor het afsluiten van één van de verschillende bootverzekeringen die er bestaan. Dit geldt voor alle duidelijkheid ook voor buitenlanders die in deze landen gaan varen met een boot.

Waarom is een bootverzekering toch afsluiten aanbevolen?

Er mag dan wel geen sprake zijn van een verplichte bootverzekering in Nederland, dit neemt in het geheel niet weg dat er wel degelijk een significant aantal goede redenen aangehaald kunnen worden om een dergelijke verzekering alsnog af te sluiten. In eerste instantie moet je, je als eigenaar van een boot uiteraard bewust zijn van het enorme kapitaal waar je mee het water op gaat. Voor menig aantal boten geldt ook dat er een financiering voor wordt afgesloten. Dit zorgt ervoor dat je een financiële verplichting aangaat tegenover een derde partij waar je ook aan moet zien te voldoen wanneer er zich bijvoorbeeld een schadegeval heeft voorgedaan aan de boot.

Een bootverzekering toch afsluiten is niet alleen een goede keuze voor je eigen financiële zekerheid. Daarnaast is het immers in de praktijk eveneens zo dat er zoals hierboven aangegeven in tal van andere (Europese) landen een verplichting geldt voor het afsluiten van een dergelijke verzekering. Ben jij iemand die ervan houdt om niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland met de boot te gaan varen? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het meer dan wenselijk kan zijn om houder te zijn van een verzekering voor de boot waar je eigenaar van bent.

Geef een reactie