Algemeen

Letselschade opgelopen? 4 tips bij letselschade

Je krijgt er zeker niet iedere dag mee te maken, sommige mensen gelukkig zelfs nooit. Maar toch kan het zo zijn dat je onverhoopt het slachtoffer wordt van een medische fout, verkeersongeval of bedrijfsongeval. Dit noemen we letselschade. Wanneer je letselschade oploopt is het goed om te weten wat je het beste kan doen, daarom geven wij je 4 tips voor wanneer je letselschade opgelopen bent:

Zoek hulp op medisch gebied!

Wanneer je letsel hebt opgelopen doe je er goed aan om zo snel mogelijk het letsel wat je hebt opgelopen na te lijken kijken door een art. Dit kan een huisarts zijn, maar ook in het ziekenhuis op de afdeling spoedeisende hulp kun je hiervoor terecht. Wanneer je lichamelijke of geestelijke klachten hebt door het ongeval is het erg belangrijk dat dit direct vastgelegd wordt door een specialist. Op deze manier kan er geen twijfel ontstaan over of er überhaupt een ongeval heeft plaatsgevonden, of het letsel werkelijk voortvloeit uit het ongeval en of dat jij daadwerkelijk meteen klachten had. 

Verzamel zoveel mogelijk bewijs van het ongeval

Wanneer je slachtoffer van letselschade bent geworden kan je de partij die aansprakelijk is voor jouw letsel aansprakelijk stellen. Wanneer je ook daadwerkelijk een vergoeding voor de opgelopen schade wilt hebben is het belangrijk dat je hier aanspraak op maakt. Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding is het belangrijk dat je ook daadwerkelijk bewijs kunt aanleveren. Dit betekent dat je de aansprakelijkheid van de tegenpartij moet kunnen bewijzen, maar ook het door jou opgelopen letsel. 

Daarom is het belangrijk dat je vanaf het moment van het ongeval alles goed gaat bijhouden indien dit mogelijk is. Noteer waar je bent geweest voor hulp, bij wie je onder behandeling staat, welke kosten je gemaakt hebt en welke eventuele blikschade je hebt. Daarnaast noteer je ook alle dingen die je niet meer kunt doen door het letsel dat je hebt opgelopen. Dit kan het huishouden zijn, maar ook je werkzaamheden of bijvoorbeeld een sport die je niet meer kunt uitoefenen door het letsel.

Maak gebruik van een letseladvocaat

Om er zeker van te zijn dat jij de hulp en vergoeding krijgt waar je recht op hebt als slachtoffer van letselschade is het belangrijk om juridische hulp in te schakelen. Een letseladvocaat zal jouw belangenbehartiger zijn en is gespecialiseerd in letselschade zaken. De letseladvocaten van de letselschadehelpdesk zijn secuur en weten de regels precies. Ze loodsen je door het hele traject en nemen je uit handen wat kan. Hierdoor kan een letseladvocaat je voor misstappen behoeden en helpen bij het verzamelen van bewijs, maar ook je belangen behartigen tijdens het onderhandelen met een deskundige en verzekeraar van de andere partij. Een specialist zal jou helpen met weloverwogen keuzes. In Nederland is het trouwens zo geregeld dat jij als slachtoffer geen kosten hoeft te betalen voor een letseladvocaat. Laat het dan ook niet lopen omdat je bang bent hoge kosten te betalen. Dit wordt allemaal vergoed.

Tref niet meteen een definitieve regeling met de tegenpartij

Tijdens de onderhandelingen over smartengeld en een schadevergoeding houden de verzekeraars en de letseladvocaat ook rekening met risico’s voor de toekomst. Zo kan er een verhoogde kans op verergering van de klachten op oudere leeftijd zijn, maar ook kans op arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s kunnen een aanleiding zijn om tijdens onderhandelingen een hogere vergoeding te claimen. Als je jong bent en de risico’s moeilijk in te schatten zijn kan de verzekeraar een voorlopige regeling willen treffen in plaats van een definitieve. Dit noemen we een regeling onder voorbehoud. Op een later moment kan er dan een schadevergoeding geclaimd worden als de verhoogde risico’s werkelijkheid worden. Het is daarom belangrijk om hier goed over te communiceren met je letseladvocaat.

Geef een reactie