Algemeen

De inname van een rijbewijs

Is jouw rijbewijs ingenomen? Dit noem je het invorderen van een rijbewijs en gebeurt door de politie. De politie heeft het recht om deelnemers aan het verkeer staande te houden, vragen te stellen en eventueel het rijbewijs af te nemen. De afname van een rijbewijs is vaak tijdelijk. Hoe lang je geen gebruik mag maken van jouw rijbewijs is weer afhankelijk van de overtreding die je hebt begaan. De politie mag bij het besluit tot invordering van een rijbewijs niet discrimineren. Dit is een belangrijke regel die in Nederland geldt. Het invorderen van een rijbewijs gebeurt daarom op basis van wetten en regels.
 


Verkeersregels


Er zijn bepaalde verkeersregels die gelden in Nederland en die vastgelegd zijn in wetten. Deze regels zal je leren als jij je rijbewijs probeert te behalen. Je moet namelijk in eerste instantie jouw theorie-examen halen waarin jouw kennis over de verkeersregels wordt getoetst. Zolang jij je aan de regels in het verkeer houdt creëer jij geen gevaarlijke situatie voor jezelf en voor andere bestuurders in het verkeer. Als je dit wel doet dan ben je een gevaar voor anderen en kan de politie besluiten om een rijbewijs in te vorderen. Zolang jij je als bestuurder houdt aan de regels die er zijn mag een rijbewijs niet ingevorderd worden.


Onfatsoenlijk rijgedrag 


Er zijn diverse scenario’s op te noemen waarin er sprake is van onfatsoenlijk rijgedrag waarbij een politieagent het recht heeft om jou in de eerste plaats staande te houden en vervolgens een rijbewijs af te pakken. Een deel van dit gedrag heeft te maken met snelheid. Je moet namelijk als bestuurder je houden aan de snelheidsregels die gelden in ons land. Als je hier overeen gaat dan ben je een gevaar voor andere mensen en kan je een ongeluk veroorzaken. Als je met meer dan 30 kilometer over de snelheidslimiet gaat dan kan jouw rijbewijs ingevorderd worden indien je een beginnend bestuurder bent. Bij een ervaren bestuurder ligt deze regel op 50 kilometer.


Rijden met middelen 


Er zijn tevens vele regels opgesteld over het rijden met drugs en alcohol op. Hiervoor geldt in de eerste plaats dat het los van de regels gewoon niet verstandig is om te doen. Door het gebruik van alcohol of drugs verlies jij je concentratie en scherpte als bestuurder. Hierdoor word je reactietijd langer en is er hierbij sprake van een situatie waarin je minder snel kan reageren. Het achteruitgaan van jouw reactievermogen is erg vervelend en kan vele ongelukken als gevolg hebben.


Een proces aanvechten


Het is mogelijk om een proces aan te vechten indien jij het beslist niet eens bent met een beslissing die genomen is door een politieagent. Het is hierbij belangrijk om altijd de regels na te lezen en goed na te denken of de inname onterecht was. Als jij na afloop van een klein onderzoek nog steeds van mening bent dat de invordering van jouw rijbewijs onterecht was dan kan je besluiten om een proces aan te gaan. Hierin geef je door gebruik te maken van een schriftelijk verzoek aan dat jij jouw rijbewijs terug wenst te krijgen.

Tip: Snel je rijbewijs terug via Omnius.nl.

Geef een reactie