AlgemeeneconomieTips

Is bitcoin nog wel het betaalmiddel van de toekomst?

bitcoin

Ooit was het een mooi vooruitstrevend plan. Een nieuwe valuta, gebaseerd op een nieuwe technologie. Die zou alle misstanden in de financiële wereld wegnemen en eindelijk voor eerlijkheid zorgen. Lange tijd zag dit er ook zo uit. Inmiddels is alles echter anders. Veel experts twijfelen er inmiddels aan of bijvoorbeeld bitcoin nog wel het betaalmiddel van de toekomst is. Of dat er inmiddels misschien wel een andere rol voor de digitale munt is weggelegd. Er zijn verschillende zaken die een rol spelen in de ontwikkelingen op de langere termijn voor bitcoin.

De hoeveelheid in omloop

De hoeveelheid van de cryptomunt die in omloop is, is altijd al een punt van aandacht geweest. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk eindpunt vastgesteld bij de lancering in 2009. Dat totaal is vastgesteld op 21 miljoen. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de omgerekende waarde van de digitale munt. Die nu al flink hoog ligt. Bovendien zal dat in de komende periode alleen maar verder ontwikkelen, door de manier waarop de munten in omloop komen. Het is dus ook goed om hier oog voor te hebben. Vooral de halvering speelt een rol hierin.

Halvering van de beloning

De halvering heeft betrekking op de manier waarop er valuta wordt toegevoegd aan het systeem. Dat gebeurt door middel van mining. Dat slaat op de computerkracht die nodig is die ter beschikking wordt gesteld door specialisten. Deze specialisten worden ook beloond voor hun werkzaamheden met betrekking tot mining. Na een bepaalde hoeveelheid acties, 210.000 blokken om precies te zijn, wordt de beloning gehalveerd. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de manier waarop gewerkt wordt. Zeker op de langere termijn zal dit goed te merken zijn. Dit is eigenlijk niet anders dan op andere markten normaal gesproken gebeurt.

Het vertragen van het tempo

Een belangrijk gevolg van de halvering is dat het tempo van mining omlaag zal gaan. Het wordt duurder om nieuwe munten aan het systeem toe te voegen en in omloop te brengen voor de specialisten in mining. Waardoor de schaarste van de digitale munt wat verder oploopt en de waarde dus ook steeds groter wordt. Met als gevolg dat het dus eigenlijk eerder een investeringsobject dan een betaalmiddel wordt. Juist door de grote waarde is het lastig om het te gebruiken in het dagelijks betalingsverkeer. Terwijl dit natuurlijk wel ooit eigenlijk de bedoeling ervan was.

Wat doen banken?

Het is opvallend te zien hoe dit verschilt van het traditionele systeem met de banken. Daar wordt het juist alleen maar gemakkelijker om geld bij te drukken. Het is immers natuurlijk zo dat vooral in economisch moeilijke tijden het verhogen van de hoeveelheid biljetten en munten in omloop altijd een goed effect kan hebben. Mits dit goed wordt uitgevoerd. Daardoor is chartaal geld ineens weer een stuk interessanter. Terwijl de digitale systemen juist aan een jarenlange aanval bezig waren om hier een einde aan te maken. Dit is dus een opvallende wending in de situatie te noemen.

Vasthouden aan de munten

Het effect dat al merkbaar was, zal alleen maar verder versterken. Vasthouden aan de hoeveelheid bitcoin die iemand in bezit heeft, wordt alleen maar interessanter. De waarde zal naar verwachting toch weer verder stijgen. Dat maakt het simpelweg ook onaantrekkelijk om uit te geven. Wie vandaag 1 bitcoin uitgeeft, kan daar over enkele maanden al duizenden euro’s mee verspeeld hebben. Dat is dus ook een reden waarom de belofte van het betaalmiddel van de toekomst inmiddels sterk veranderd is. Of het ooit nog als goed betaalmiddel succes zal hebben, valt daardoor dus ook sterk te bezien.

Geef een reactie